مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی

شعر صلوات مداح اهلبیت(علیهم السلام) با شعری همه گیر

در مداحی شعر و خواندن اشعار  اهمیت ویژه دارد. در اهمیت  این موضع همین بس که اکثر کسانی که مداحی گوش میدن یا در جلسات مداحی شرکت میکنن ،به اشعار  و نخوه خوندش و چیو کجا به کار   بردن  توجهویژه دارند. قطعه تصویری که  در این مطلب  قرار…

حکومت اسلامــی از دیدگاه امـــام خــمیـنی (ره)

به نام خدایی که بخشنده و مهربان است به اعتقاد اندیشمندان, دولت مجموعه ای است متشکل از سه رکن اقتدار سیاسی, قلمرو و جمعیت. بنابراین دولت همان حاکمیتی است که ارکان سه گانه فوق را به هم مرتبط می سازد.(۱) در ابتدا باید خاطر نشان ساخت هر…