مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه بایگانی دسته

تاج گذاری امام زمان(آغاز امامت)

پس از شهادت امام حسن عسکری فرند ایشان مهدی موعود و امام دوازدهم هستند که هم اکنون در پرده غیبت به سر میبرند و امام بر حق هستند که در نهم ربیع الاول به همین مناسبت جشن و سرور برگزار میگرد.

پس از شهادت امام حسن عسکری فرند ایشان مهدی موعود و امام دوازدهم هستند که هم اکنون در پرده غیبت به سر میبرند و امام بر حق هستند که در نهم ربیع الاول به همین مناسبت جشن و سرور برگزار میگرد.