مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی

وضعیت معیشت مردم در حکومت مهدوی

مهدویت
وضعیت معیشت مردم در حکومت مهدوی

زمینی که در آن زندگی می کنیم امکانات فراوانی برای زندگی ما و نسل های آینده و جمعیّت هائی بسیار زیادتر از جمعیّت کنونی ما دارد; امّا عدم آگاهی کافی به منابع موجود و منابع بالقوّه زمین از یک سو، و عدم وجود یک نظام صحیح برای تقسیم ثروت زمین از سوی دیگر، سبب احساس کمبود از جنبه های مختلف شده است; تا آنجا که در عصر ما همه روزه گروهی از انسانها از گرسنگی می میرند.(۱)

تردیدی نیست که بدترین و ناهنجارترین اسارت برای بشریت، فقر و نیاز روزانه به غذا، لباس، مسکن، دارو و دیگر لوازم زندگی است. این اسارت برای انسان لحظه‌ای آسایش و فراغت باقی نمی‌گذارد، زمینه‌های رشد و تکامل معنوی و مادی او را نابود می‌سازد، همواره انسان را در اندیشۀ سیر کردن شکم و پوشاندن بدن و دست‌یابی به سایبان و بهبودی از درد و بیماری و. . . فرومی‌برد، فرصتی باقی نمی‌گذارد تا به مفاهیم بالا و برتر زندگی بیندیشد، پایگاه انسانی خود را درک کند و از عروج و تکامل نوع انسان سخن بگوید.

در دوران رفاه اقتصادی و رفع همۀ نیازها، آدمی از این بردگی و اسارت هستی سوز رهایی می‌یابد و از بند مشکلات آن آزاد می‌گردد و به مسائل متعالی و برتر و تکامل و رشد و صعود می‌اندیشد و در آن راستا گام برمی‌دارد.»(۲)

«نیروها برای استخراج منابع بی شمار زمین به کار می رود; و علم و دانش پیشرو در اختیار این برنامه قرار می گیرد و بسرعت منابع تازه ای کشف می گردد و شکوفائی خاصّی به اقتصاد بشریّت می بخشد.»(۳)

امیرالمؤمنین امام علی(ع) فرمود:

«بدانید اگر شما از قیامگر مشرق _امام مهدی(ع)_ پیروی کنید، شما را به آیین پیامبر درآورد. . . تا از رنج طلب و ظلم (در راه دستیابی به امور زندگی) آسوده شوید و بار سنگین (زندگی) را از شانه‌هاتان بر زمین نهید.»(۴)

در حدیثی از امام صادق(ع) نیزمی خوانیم:

«هنگامی که قائم قیام کند: حکومت را بر اساس عدالت قرار می دهد و ظلم و جور در دوران او برچیده می شود و جادّه ها در پرتو وجودش امن و امان می گردد. زمین برکاتش را خارج می سازد و هر حقّی به صاحبش می رسد.

در میان مردم همانند داوود(ع) و محمد(ص) داوری می کند.

در این هنگام زمین گنجهای خود را آشکار می سازد و برکات خود را ظاهر می کند و کسی موردی را برای انفاق و صدقه و کمک مالی نمی یابد زیرا همه مؤمنان بی نیاز و غنی خواهند شد.»(۵)

بی شک اجرای اصول عدل و داد و جذب نیروهای انسانی به مسیرهای سازنده، چنین اثری را خواهد داشت; زیرا همان گونه که گرسنگی و فقر و نیازمندی بر اثر کمبودها نیست بلکه نتیجه مستقیم و غیر مستقیم مظالم و تبعیضها و بیدادگریها و تلف شدن نیروها و هدر دادن سرمایه هاست.

در حدیث دیگری از پیامبر اکرم(ص) می خوانیم:

«زمانی فرا می رسد که زمین پر از ستم می شود و کسی نمی تواند (آشکارا) نام خدا را ببرد (و دم از حقّ و عدالت بزند); سپس خداوند عزّوجل مردی را از من و خاندان من، بر می انگیزد; که زمین را پر از عدل می کند آن گونه که پیش از او، پر از ستمش کرده اند و زمین قطعات کبد خود را برای او بیرون می فرستد، و ثروت را بدون شماره و محاسبه در میان مردم پخش می کند و هر کس به قدر نیازش از آن بر می گیرد.»(۶)

«رشد اخلاقی و تامین نیازهای آینده به طور اطمینان بخش و فراوانی منابع در آمد و خلاصه جمع شدن غنای روحی و جسمی سبب می شود که حتّی نیاز به شمارش اموال پیدا نشود و هر نیازمندی نیاز خود را از بیت المال حکومتش بدون تشریفات زاید بگیرد.

یکی از عوامل، یا صحیحتر، بهانه های جمع ثروت هم که عدم اطمینان به وضع آینده است، در پرتو عدالت اجتماعی او بکلّی از بین می رود و هیچ کس نیازی در خود به ثروت اندوزی نمی بیند; زیرا هم امروز و هم آینده او تأمین شده است.»(۷)

منابع:

۱-چشم‏ اندازی به حکومت جهانی امام مهدی، علی محمدی خراسانی

صص۲۶۷-۲۶۶

۲-عصر زندگی و چگونگی آینده انسان و اسلام (پژوهشی در انقلاب جهانی امام مهدی «عج») ج۱ ، ص ۱۱۱

۳-چشم‏ اندازی به حکومت جهانی امام مهدی(عج) ص۲۶۷

۴- عصر زندگی و چگونگی آینده انسان و اسلام ص۱۱۴ به نقل از بحار ج۵۱ ص۱۲۳

۵-همان ص ۱۲۳به نقل از بحار ج ۵۱ص۱۱۳

۶-بحار ج ۵۲ ص۳۳۰

۷-چشم‏ اندازی به حکومت جهانی امام مهدی صص۲۷۳-۲۶۸

اشتراک گذاری

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.