مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی

بسم الله الرحمن الرحیم

نشد که آینه باشم برای دیدن تو بیا که آینه خواهم شد از رسیدن تو فرودآمدنت را چقدر بی تابم تمام، خواهشِ محضم به شوقِ چیدنِ تو حرام باد به چشمان ابری من خواب مباد خفته بمانم دَمِ وزیدنِ تو بیا که ناشدنی شد به تو رسیدنِ من چه ساده می شود اما؛ به من، رسیدنِ تو به اوج عجز رسیدی، پرنده ی زخمی همین فراز، هدف بود از پریدن تو شاعر؛قربان ولیئی #شعر_ناب#شعر_انتظار#شعر#موعود#مهدی#امام_زمان#منجی#منجی_دوازدهم#منجی۱۲#انتظار#چشم_انتظار#قربان_ولیئی#شاعر#زیبا#اسلام#شیعه

مجموعه طرحهای -گرافیست حرفه ای انجمن”زینب

طرح های تولیدی برای شبکه های اجتماعی

محرم

فتوعکس و پوستر فاطمیه

نمونه طرحهای کاربران انجمن منجی دوازدهم

موضوعات اخلاقی

[/vc_column]